Suomeksi  •  På svenska  •  In English  •  По-русски
Hjärtsjukhus Ab - Tammerfors Universitetssjukhus
Suomeksi  •  På svenska  •  In English  •  По-русски
KÄNNA IGEN

SYMPTON

Information om hjärtsjukdomar

Hjärtsjukdom kan överraska vem som helst, när som helst. Det är viktigt att få tillförlitlig information om sjukdomen. Eftersom resultaten är bättre ju tidigare behandlingen inleds, är det mycket viktigt att notera sumptom som kan tyda på hjärtsjukdom. Här finner du information om de vanligaste hjärtsjukdomarna:

Det är också bra att känna igen de viktigaste symptomen på hjärtsjukdom. Dem finner du här:

Symptom

KÄNNA IGEN

SYMPTON